dinsdag 10 maart 2015

de toetsenrooster

Veel succes!!!

Toetsenrooster 3e leerjaar PASEN

Maandag 16 maart            Luisteren          Maandag 23 maart   geen toets
                   en Begrijpend lezen                                                                            

Dinsdag 17 maart     Spelling             Dinsdag 24 maart Taalbeschouwing


Woensdag 18 maart   Bewerkingen    Woensdag 25 maart Meetkunde


Donderdag 19 maart Getallenkennis   Donderdag 26 maart Metend Rekenen
        
        
Vrijdag 20 maart  Taalschat               Vrijdag 27 maart W.O


Wiskunde: REKENBOEK C en NEUZE NEUZE BOEK

Metend rekenen: klok, lengtematen, gewicht, geld en temperatuur

LES 81-96-97-100-105-108-111-114

Getallenkennis: breuken

LES 82-87-113

Meetkunde: plattegronden, constructies, vlakke figuren en spiegelingen

LES 86-88-93-101-112  

Bewerkingen: hoofdrekenen tot 1000 en cijferen

LES 79-80-83-84-85-92-94-95-98-99-106-107-109-110

Taal: WERKBOEK B en SPELLINGBOEK B

Taalschat: meenemertjes en blz. 7-8-9-13-14-21-27-28

Taalbeschouwing: meenemertjes en blz 10-15-17-18-22-23-24

Spelling: van blz 9 tot en met 30

Luisteren en begrijpend lezen: voor deze toetsen hoef je niet te leren!


W.O: THEMA: DE LENTE (aangeduide leerstof)